Inschrijven

Aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure

LET OP: de aanmelding voor schooljaar 2019-2020 is nu gesloten!  

Perspectief 10-14 wil voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk zijn. Maar om te bepalen of Perspectief 10-14 echt geschikt is voor uw zoon of dochter werken wij volgens een aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure.

In deze procedure staat de motivering van het kind, de ouder(s) en de huidige school centraal. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie) en harde gegevens (leerlingvolgsysteem resultaten).

De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij de plaatsingscommissie.
De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.

U kunt de aanmeld-, intake- en plaatsingswijzer downloaden. U kunt uw zoon of dochter via het formulier hieronder aanmelden voor Perspectief 10-14. Aanmelding voor het komend schooljaar 2019-2020 was mogelijk tot 19 april 2019. 

Inschrijvingsformulier:
Motivatie van de ouder(s):
Motivatie van het kind:
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie: