Ons onderwijs

Perspectief 10-14 biedt vijf dagen in de week dagonderwijs van 08.45 tot 14.30 uur.
De onderwijsvorm die Perspectief 10-14 hanteert is gebaseerd op domeinen en bouwstenen. Wat houdt dit in?

Domeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care & choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern-, en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Omdat we graag een goed beeld van de praktijk willen vormen, tonen we filmpjes van onze onderwijsvorm, die door De LeerOnderneming al diverse jaren wordt aangeboden in Ridderkerk. De filmpjes zijn gemaakt op De LeerOnderneming, maar geven een realistisch beeld van de onderwijsvorm zoals deze ook op Perspectief 10-14 aangeboden wordt. (Gedurende het lopende schooljaar werken we aan filmpjes door en met onze eigen leerlingen). Klik op de onderstaande afbeelding om een indruk te krijgen.

Math
Math

Rekenen, wiskunde
en economie

Science
Science

Wetenschap & techniek, biologie,
scheikunde en natuurkunde

Creation
Creation

Drama, muziek
en beeldende vorming

Culture
Culture

Aardrijkskunde, geschiedenis
en (kinder)literatuur

Communication
Communication

Taal, spelling, begrijpend lezen,
Engels en Frysk

Care & Choice
Care & Choice

Lichamelijke opvoeding,
burgerschapsvorming, koken en verkeer, Identiteit

Bouwstenen

Bij Perspectief 10-14 staat de ontwikkeling van vaardigheden centraal. Deze vaardigheden noemen wij de bouwstenen. Deze bouwstenen bieden de leerlingen een stevig fundament voor de toekomst.

Bij elke module staan andere bouwstenen centraal. De leerkracht begeleidt de ontwikkeling van de bouwstenen van de leerling. Aan aan het eind van iedere periode wordt samen met de leerlingen en ouders de ontwikkeling van deze bouwstenen geëvalueerd.

Dit zijn de bouwstenen:

bouwstenen