Wie zijn wij

Wat is Perspectief 10-14?

Een eigenwijs onderwijsaanbod voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Perspectief 10-14 is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs), in samenwerking met De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW. We zijn in augustus 2019 van start gegaan. Bekijk voor een speelse kennismaking ons eigengemaakte filmpje.

Wat biedt onze onderwijsvorm?

Leerlingen gaan bij ons ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen en onderzoeken. Dit gebeurt door te werken met een gedegen duidelijke structuur en uitdagende leerdoelen. Gedurende vier jaar worden zij voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 van het vmbo, havo of vwo. Binnen Perspectief geven we kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan. Op verschillende uitdagende manieren komt alle benodigde lesstof aan de orde. Zo ontdekken zij de wereld door er anders naar te kijken. We moedigen ze aan om daarbij nieuwsgierig te zijn en aan de slag te gaan. Ze leren van en met elkaar.

Dezelfde schoolvakken en een andere manier van leren

Met een duidelijke structuur en leerdoelen als basis gaan de kinderen ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen. De kinderen leren vooral door te doen! De “gewone” vakken zoals taal en rekenen maken vanzelfsprekend ook onderdeel uit van het onderwijsaanbod, alleen worden deze verdeeld in domeinen. Zo beslaat het domein ‘Culture’ niet alleen geschiedenis, maar ook de leerdoelen van aardrijkskunde en wordt er met een bredere blik naar de opdracht gekeken. Kinderen werken in één opdracht niet alleen aan het behalen van een leerdoel maar ook aan diverse vaardigheden.

Voor welke leerlingen is Perspectief 10-14?

Onze onderwijsvorm is voor nieuwsgierige en ondernemende leerlingen, die in schooljaar 2023-2024 naar groep 7 gaan én voor ouders, die hier bewust voor kiezen.

Waar en wanneer start de nieuwe groep van Perspectief 10-14?

De  leerlingen van Perspectief 10-14 hebben een eigen plek in het schoolgebouw van csg Bogerman, Hemdijk 47 in Sneek. Een vierde groep leerjaar 1 is eind augustus 2022 van start gegaan  en ook in augustus 2023 zal er weer een nieuwe groep leerjaar 1 starten voor leerlingen uit groep 7 (schooljaar 2023-2024).

Wanneer zijn er voorlichtingsactiviteiten?

Alle informatie en data over onze informatieavonden en mogelijkheden tot kennismaken wordt uiterlijk eind januari 2023 op deze website geplaatst.