Eigenwijs onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

Zoek 't uit op Perspectief 10-14

Ik ben een leerling Meer info Ik ben een ouder Meer info

Wie zijn wij

Een eigenwijs onderwijsaanbod voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Perspectief 10-14 is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs), in samenwerking met De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW.

Kom kennismaken!


Voorlichtingsavond voor ouders en verzorgers

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseerden wij een voorlichtingsavond voor ouders en verzorgers (deze avond is dus niet bestemd voor leerlingen). Heeft u deze gemist en wilt u alsnog informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een gesprek op maat! u kunt ons telefonisch bereiken of gebruik maken van het contactformulier. U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.


Ontdekmoment voor leerlingen

Is uw zoon of dochter uit groep 6 nieuwsgierig naar onze manier van onderwijs? Dan kan hij of zij zich via de rechterknop (actief op 8 maart vanaf 14.00 uur)  aanmelden voor ons Ontdekmoment, dat plaatsvindt op dinsdag 21 maart van 15.30 tot 17.00 uur. Het motto van het Ontdekmoment is: daag jezelf uit!


Aanmelding voor schooljaar 2023-2024

Via het formulier op de pagina inschrijven kunt u uw zoon of dochter tot en met vrijdag 12 mei aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met uw zoon of dochter en u als ouders/verzorgers.


Lees meer…

over al onze activiteiten in het kader van voorlichting en kennismaking én de data van de intakegesprekken in dit nieuwsbericht.

 

 

6 domeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care & choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern- en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Hieronder zie je de leerdomeinen. Lees meer over Ons Onderwijs

Math Rekenen, wiskunde en economie
Science Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde
Creation Drama, muziek en beeldende vorming
Culture Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur
Communication Taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, Frans, Duits en Frysk
Care & Choice Lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, koken, verkeer en identiteit