Eigenwijs onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

Zoek 't uit op Perspectief 10-14

Ik ben een leerling Meer info Ik ben een ouder Meer info

Wie zijn wij

Een eigenwijs onderwijsaanbod voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Perspectief 10-14 is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs)

Kom kennismaken!


Voorlichting 

In maart en april organiseerden wij voorlichtingen voor ouders en ontdekmomenten voor leerlingen. Ouders/verzorgers kregen uitleg over ons onderwijs en een rondleiding door de school. De leerlingen gingen  aan de slag met een uitdaging en een leuke spelactiviteit.


Heeft u de voorlichting gemist?
Neem dan contact met ons op voor een gesprek op maat! Als ouder/verzorger kunt u ons telefonisch bereiken of gebruik maken van het contactformulier. Wij geven graag een persoonlijke rondleiding.


Aanmelding voor schooljaar 2023-2024

Via het formulier op de pagina inschrijven kunt u uw zoon of dochter tot en met vrijdag 12 mei aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met uw zoon of dochter en u als ouders/verzorgers.


Meer info…

over kennismaking én de data van de intakegesprekken is te lezen in dit nieuwsbericht.

 

 

6 domeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care & choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern- en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Hieronder zie je de leerdomeinen. Lees meer over Ons Onderwijs

Math Rekenen, wiskunde en economie
Science Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde
Creation Drama, muziek en beeldende vorming
Culture Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur
Communication Taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, Frans, Duits en Frysk
Care & Choice Lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, koken, verkeer en identiteit