Ons onderwijs

Kindgericht onderwijs

Perspectief 10-14 is een eigenwijze onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Ben jij nieuwsgierig, bedenk je graag een oplossing en wil je gemotiveerd werken aan je eigen ontwikkeling? Durf jij jezelf uit te dagen? Wil jij samen met klasgenoten en docenten op zoek gaan naar uitdagingen die jou doen groeien? Dan is Perspectief 10-14 een mooie uitdaging voor jou! Bij ons op school ga jij ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen en onderzoeken. Je leert van en met elkaar.

Bij Perspectief 10-14 staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. We werken volgens het concept van kindgericht onderwijs. Bij kindgericht onderwijs ligt de focus op het begrijpen, respecteren en stimuleren van jouw behoeften, interesses en ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat jij je gehoord en gezien voelt. We moedigen je aan om nieuwsgierig te zijn, aan de slag te gaan en door te zetten als je iets moeilijk vindt. We gaan samen met jou op zoek naar je kwaliteiten en talenten.

Gedurende vier jaar word je bij Perspectief 10-14 voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 van het vmbo, havo of vwo. Je vindt ons in het schoolgebouw van csg Bogerman op de Hemdijk 47 in Sneek. We hebben daar een aparte ingang en lokalen en ruimtes die speciaal voor ons bestemd zijn.

Perspectief 10-14 biedt vijf dagen per week onderwijs van 08.45 tot 14.30 uur. We hebben een duidelijke dagstructuur met werkmomenten, groepsvormende activiteiten en pauzes. Leren plannen en leren leren krijgt in ieder leerjaar structureel aandacht.

Uitdagingen

Elke twee tot vier weken werk je aan één of meerdere uitdagingen. Elke uitdaging bevat een aantal opdrachten. Hier werk jij alleen, in tweetallen of met meerdere klasgenoten aan. De uitdaging wordt afgerond met bijvoorbeeld een presentatie, een film of een spel. Tijdens het werken aan de uitdaging zet je vaardigheden in, dit noemen we bouwstenen. Bij elke uitdaging staan andere bouwstenen centraal. Bij de start van een uitdaging krijg jij een leerlingenkaart. Daar staat op wat het doel van de uitdaging is, welke stappen jij kunt zetten om dit doel te bereiken, welke bouwstenen je inzet en ontwikkelt en wat het eindproduct moet zijn. Aan het einde van elke periode is er een reflectieweek. We kijken dan samen met jou en je ouders terug op je ontwikkeling en je prestaties.

Bouwstenen

Bij Perspectief 10-14 werken we met bouwstenen, dit zijn jouw leer-en gedragsvaardigheden. Je gaat gedurende de vier leerjaren gericht aan de slag met het ontwikkelen van de volgende 11 vaardigheden:

De verschillende vaardigheden zeggen iets over jouw gedrag (gedragsvaardigheden) of over hoe je leert (leervaardigheden). Ook zeggen bouwstenen iets over wat je allemaal weet (kennis).

Domeinen

Ons onderwijs werkt met domeinen. Deze domeinen hebben Engelse namen. Onder ieder domein vallen bepaalde vakgebieden. Hieronder zie je welke dit zijn:

Math: rekenen, wiskunde en economie
Science: wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde
Creation: drama, muziek en beeldende vorming
Culture: aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder) literatuur
Communication: taal, spelling, begrijpend Lezen, Engels, Frans, Duits en Frysk
Care & Choice: lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, identiteit, koken en verkeer

Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende SLO kern-en leerdoelen. In leerjaar 1 zijn dit de kern-en leerdoelen van groep 7, in leerjaar 2 de kern-en leerdoelen van groep 8. In leerjaar 3 en 4 worden de kern-en leerdoelen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs aangeboden. Voor de volgende domeinen hebben we speciale domeindocenten die vanuit het voortgezet onderwijs bij Perspectief 10-14 komen: math, science, care&choice, communication en creation.

Executieve functies

In ieder leerjaar besteden we gerichte aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies. Dit zijn processen in je hersenen die ervoor zorgen dat alles soepel verloopt wanneer je taken uitvoert. Denk hierbij aan: denken voordat je iets doet (werkgeheugen), plannen en organiseren, je gedrag beheersen, flexibel zijn en aandacht houden. We gebruiken hierbij de metaforen van de boot en auto van Zien in de klas.

Laptop en digitale programma’s

Je werkt met een eigen laptop en gebruikt deze voor het uitwerken van je uitdagingen en diverse aanvullende onderwijsprogramma’s. Je houdt je eigen portfolio bij en ontvangt feedback via het programma Simulise. Voor de basisvaardigheden taal, spelling en rekenen gebruiken we in alle vier leerjaren het programma Numo. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van het programma Nieuwsbegrip.

Leerlingvolgsysteem

Jouw persoonlijke ontwikkeling zien we terug in jouw portfolio. Jouw kennis van de basisvaardigheden (cognitieve ontwikkeling) volgen we via Numo en via het leerlingvolgsysteem DIA. Twee keer per schooljaar maak je een volgtoets van DIA en in leerjaar 2 maak je de doorstroomtoets van DIA.

Kennismaken

Ben je nieuwsgierig naar ons onderwijs en wil je graag eens samen met je ouders langskomen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding? Vul dan in overleg of samen met je ouders het contactformulier in. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging om een kijkje te nemen bij Perspectief 10-14. Ben je daarna nog steeds enthousiast, dan ben je van harte welkom om eens een dagje mee te draaien in één van onze leerjaren.

Math Rekenen, wiskunde en economie
Science Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde
Creation Drama, muziek en beeldende vorming
Culture Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur
Communication Taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, Frans, Duits en Frysk
Care & Choice Lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, koken, verkeer en identiteit