Ons onderwijs

Perspectief 10-14 biedt vijf dagen in de week dagonderwijs van 08.45 tot 14.30 uur.
De onderwijsvorm die Perspectief 10-14 hanteert is gebaseerd op domeinen en bouwstenen. Wat houdt dit in?

Domeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care & choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen.

Voor elk domein zijn 6 modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern-, en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. In zes weken werken de leerlingen aan nieuwe modules vanuit de verschillende domeinen. Elke module bevat een uitdaging waar de leerlingen individueel of samen aan gaan werken. De leerlingen werken toe naar een eindproduct, zoals een presentatie, een film of een spel.

Omdat we graag een indruk van de praktijk laten zien, delen we hieronder filmpjes van de manier van werken op Perspectief 10-14. De filmpjes zijn gemaakt op (en door) collega’s van De LeerOnderneming. De filmpjes laten de uitdagingen zien zoals wij deze ook op Perspectief 10-14 in Sneek aanbieden.

Math
Math Rekenen, wiskunde en economie
Science
Science Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde
Creation
Creation Drama, muziek en beeldende vorming
Culture
Culture Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur
Communication
Communication Taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, Frans, Duits en Frysk
Care & Choice
Care & Choice Lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, koken, verkeer en identiteit