Eerste kennismaking ouders en kinderen druk bezocht

Op 26 februari werden geïnteresseerde ouders van leerlingen van groep 6 voor het eerst voorgelicht over de onderwijsvorm die Perspectief 10-14 aanbiedt. De kinderen mochten hun talenten ontdekken tijdens uitdagingen.

Terwijl de ouders een presentatie kregen over ons onderwijs werd leerlingen gelegenheid geboden kennis te maken met ‘leren door doen’ bij het uitvoeren van diverse uitdagingen. Leerlingen van Perspectief 10-14 kwamen via een filmpje aan het woord, terwijl ook ouders van leerlingen hun ervaringen deelden met de aanwezigen. Na afloop werd er verder gepraat met leerkrachten en ouders van Perspectief 10-14 en konden de lesruimtes bezocht worden.

Was u niet in de gelegenheid, of wilt u méér weten over Perspectief 10-14? Geeft u zich dan op voor de vervolg-voorlichtingsavond op donderdag 10 maart aanstaande.