Wat fijn om elkaar weer te zien!

De thuisleerperiode zit er op, we mogen elkaar weer ontmoeten.

Sinds medio mei mogen we elkaar weer in het ‘echt’ zien op onze school! Er zijn alweer heel wat mooie gesprekken gevoerd en de leerlingen hebben volop met elkaar gespeeld en gelachen. De groepsvorming en persoonlijke ontwikkeling krijgen weer extra aandacht. Vanaf 8 juni gaan we zelfs weer hele dagen naar school. We gaan er nog een mooie laatste periode van maken tot de zomervakantie!